Údržba webu

Postaráme sa o bezproblémový chod web stránky a vy sa môžete sústrediť na svoj biznis. Našim cieľom je aby stránka bola funkčná, bezpečná a rýchla.

Balík
Popis
Cena mesačne
(bez DPH)
Maintenance Basic

Samostatný základný balík.
Údržba webu tak, aby bol funkčný, rýchly a bezpečný.

Funkčný: pravidelné aktualizácie s kontrolou changelogov a otestovaním 2 základných scenárov (Homepage, Kontaktný formulár)– monitoring dostupnosti stránky– v prípade problémov s funkčnosťou po aktualizáciach bude pripravený report problému a návrh riešenia (implementácia riešenia sa platí zvlášť)– pravidelné zálohy (pred aktualizáciami + 1x denne – zálohy su uchovávané 90 dní)

Rýchly: 1x mesačne sa skontroluje rýchlosť, mala by byť do 3sek. (prípadne toľko, ako bola na začiatku maintenance)– ak nie je dostatočne rýchly, urobíme základnú analýzu problému a navrhneme riešenie (analýza je v cene služby, implementácia riešenia sa platí zvlášť)

Bezpečný: základný monitoring webu voči napadnutiu malwarom (vyriešenie prípadného napadnutia sa platí zvlášť)– udržiavanie aktualizácií webu a dohliadanie na kvalitu a bezpečnosť inštalovaných pluginov

60 €

Samostatný základný balík.
Údržba webu tak, aby bol funkčný, rýchly a bezpečný.

Funkčný: pravidelné aktualizácie s kontrolou changelogov a otestovaním 2 základných scenárov (Homepage, Kontaktný formulár)– monitoring dostupnosti stránky– v prípade problémov s funkčnosťou po aktualizáciach bude pripravený report problému a návrh riešenia (implementácia riešenia sa platí zvlášť)– pravidelné zálohy (pred aktualizáciami + 1x denne – zálohy su uchovávané 90 dní)

Rýchly: 1x mesačne sa skontroluje rýchlosť, mala by byť do 3sek. (prípadne toľko, ako bola na začiatku maintenance)– ak nie je dostatočne rýchly, urobíme základnú analýzu problému a navrhneme riešenie (analýza je v cene služby, implementácia riešenia sa platí zvlášť)

Bezpečný: základný monitoring webu voči napadnutiu malwarom (vyriešenie prípadného napadnutia sa platí zvlášť)– udržiavanie aktualizácií webu a dohliadanie na kvalitu a bezpečnosť inštalovaných pluginov

Maintenance Premium

Dokupuje sa k balíku Maintenance Basic a obsahuje:

Security Plus: aktívna ochrana pred hacknutím a napadnutím malwarom vo forme firewallu– vyčistenie webu po prípadnom hacknutí

Backups Plus: kontrola integrity zálohy– zálohy su uchovávané 90 dní

Monitorovanie chýb: aktívna kontrola chýb a anomálií pri bežnej prevádzke webu– navrhnutie postupu na ich odstránenie

180 €

Dokupuje sa k balíku Maintenance Basic a obsahuje:

Security Plus: aktívna ochrana pred hacknutím a napadnutím malwarom vo forme firewallu– vyčistenie webu po prípadnom hacknutí

Backups Plus: kontrola integrity zálohy– zálohy su uchovávané 90 dní

Monitorovanie chýb: aktívna kontrola chýb a anomálií pri bežnej prevádzke webu– navrhnutie postupu na ich odstránenie

eCommerce

Rozšírenie pre Eshopy, zahŕňa 4 základné testovacie scenáre:
– zobrazenie produktov– košík– proces objednávky– notifikácie: maily o vytvorení objednávky

60 €

Rozšírenie pre Eshopy, zahŕňa 4 základné testovacie scenáre:
– zobrazenie produktov– košík– proces objednávky– notifikácie: maily o vytvorení objednávky

Multisite

Dokupuje sa k základnému balíku za každú ďalšiu stránku v multisite.

30 €

Dokupuje sa k základnému balíku za každú ďalšiu stránku v multisite.

Test Case

Dokúpenie ďalšieho testovacieho scenára.Je určený pre komplexné weby, kde je nutné udržiavať funkčné rôzne featury nad rámec základného balíka. Dohodne sa individálne na základe úvodnej analýzy.

12 €

Dokúpenie ďalšieho testovacieho scenára.Je určený pre komplexné weby, kde je nutné udržiavať funkčné rôzne featury nad rámec základného balíka. Dohodne sa individálne na základe úvodnej analýzy.

Ďalšie výhody:

Fakturácia ďalších prác podľa odrobených hodín – štandardne je naša najmenšia časová jednotka 1MD (manday) za 480 EUR bez DPH. Ak si však zákazníkom Maintenance služby, naceňujeme ďalšie práce na webe hodinovo, čiže 1 hodina = 80 EUR bez DPH. Všetky odrobené hodiny následne fakturujeme až na konci mesiaca.

Všeobecné informácie:

  • Minimálna doba na ktorú je možné si službu Maintenance objednať sú 3 mesiace.
  • V cene nie sú zahrnuté poplatky za licencie platených premium modulov.
  • Pre webové stránky, ktoré sme nevytvorili my, je pred začiatkom poskytovania služby Maintenance potrebné spraviť analýzu existujúceho riešenia, ktorá je spoplatnená v závislosti na zložitosti. Cena sa zvyčajne pohybuje od 1MD (od 480 EUR bez DPH).
  • Všetky naše projekty a čas si dopredu plánujeme, preto aj prípadné ďalšie požiadavky na úpravy webu si musíme naplánovať.

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v službe Maintenance, ale vieme ich poskytnúť (naceňované hodinovo):

Fakturácia ďalších prác podľa odrobených hodín – štandardne je naša najmenšia časová jednotka 1MD (manday) za 480 EUR bez DPH. Ak si však zákazníkom Maintenance služby, naceňujeme ďalšie práce na webe hodinovo, čiže 1 hodina = 80 EUR bez DPH. Všetky odrobené hodiny následne fakturujeme až na konci mesiaca.

Naše weby
vás vrátia do hry