Prístupnosť webov pre každého

Je stále viac dôležité, aby webové stránky a aplikácie boli rovnako dostupné všetkým ich používateľom, bez ohľadu na to ako môžu byť znevýhodnení. Vďaka tomu môžu mať rovnaký prístup k informáciám, dopriať si pohodlné online nakupovanie, používať internetové bankovníctvo, alebo komunikovať so štátnymi inštitúciami. Je povinnosť každého správcu a realizátora webových riešení, aby na to myslel a implementoval odporúčané usmernenia.

Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu

Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu, ktoré sa označujú skratkou WCAG, z anglického Web Content Accessibility Guidelines, boli vytvorené za cieľom zlepšiť použiteľnosť digitálneho sveta pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, najmä pre osoby s kognitívnymi poruchami a zníženou schopnosťou učiť sa.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie okolo 1,3 miliardy ľudí na svete trpí vážnejším zdravotným znevýhodnením, čo predstavuje až 16% celkovej svetovej populácie. Prvá verzia WCAG vznikla v roku 1999 a zamerala sa na používateľov so slepotou a zrakovým poruchami. Neskoršia verzie z roku 2008 a 2018 už zahŕňali aj opatrenia pre obmedzenú mobilitu, ako sú napríklad ťažkosti s používaním rúk, alebo paží.

4 princípy prístupnosti

Tým, že sa dizajnovanie a implementácia takýchto opatrení stane štandardom vám uľahčí prácu na projektoch, ktoré si vyslovene vyžadujú byť v súlade so zákonmi a predpismi. Aj nevedomá diskriminácia v online priestore môže mať pre váš biznis rovnaké právne a morálne následky ako keby sa vám diala priamo na pracovisku.

Prečo je pre vás dôležité tvoriť prístupné weby?

Prístupnejšie webové stránky, alebo online služby môže pomôcť biznisom osloviť ešte širšiu skupinu klientov. S minimálnym úsilím viete zvýšit popularitu svojho biznisu a predstaviť ho aj často marginalizovaným skupinám. Zároveň ukážete, že vám záleží na tom, aby ľudia mali rovnaké možnosti aj v online svete bez toho, aby ich to stálo veľa úsilia. Určite si zlepšíte imidž značky a potenciálne aj váš SEO rating.

Tým, že sa dizajnovanie a implementácia takýchto opatrení stane štandardom vám uľahčí prácu na projektoch, ktoré si vyslovene vyžadujú byť v súlade so zákonmi a predpismi. Aj nevedomá diskriminácia v online priestore môže mať pre váš biznis rovnaké právne a morálne následky ako keby sa vám diala priamo na pracovisku.

Veľká Británia pripravila prehľadnú infografiku k WCAG, ktoré boli preložené to viacerých jazykov. Ostatné si môžete pozrieť tu.

Čo vám zabezpečí dodržiavanie WCAG štandardov

  • Súlad s právnymi predpismi a nariadeniami.
  • Inklúzia oveľa väčšej skupiny ľudí.
  • Dodržiavanie osvedčených štandardov v tíme.
  • Zvýšite celkovú použiteľnosť vašich online projektov.

Nová verzia WCAG 2.2

Zatiaľ čo trvalo aj 10 rokov kým sa predchádzajúce pravidlá dočkali nových úprav, tak najnovšia verzia WCAG 2.2 bola pred nedávnom vydaná v polovičnom čase. Dokonca sa začalo pracovať aj na koncepte verzie 3.0, ale na jej kompletnú formu si budeme musieť ešte pár rokov počkať.

Nové pravidlá zabezpečia ešte lepšiu adaptáciu pre používateľov so slabým zrakom a ďalšími zdravotnými znevýhodneniami na všetkých digitálnych zariadeniach. Zároveň sa viac prihliada na lepšiu dostupnosť pre ľudí s kognitívnymi poruchami alebo poruchami učenia.

Skontrolujte si farebné kombinácie či sú vhodné, cez Color Contrast Checker.

Bolo pridaných šesť nových usmernení

Ovládanie cez klávesnicu

Prvé z nich vyžaduje, aby prvky, ktoré sú ovládateľné cez klávesnicu, alebo sa v nich dá navigovať pomocou klávesnice, neboli zakryté alebo skryté inými prvkami používateľského rozhrania, ako sú bannery alebo kontextové okná. Z toho budú benefitovať najmä používatelia s motorickým znevýhodnením, ktorí používajú primárne klávesnicu, alebo len jej časť na navigáciu na webovej stránke.

Funkcie ťahania

Vykonávanie pohybov ťahania pomocou trackpadu alebo myši môže spôsobovať problémy ľuďom s poruchami súvisiacimi s motorickými funkciami.

Klepnutie a dlhé stlačenie

Ďalšie z nových kritérií sa to snaží zlepšiť ponúknutím alternatívnej možnosti je klepnutie na jeden bod alebo dlhé stlačenie. Používatelia s motorickými poruchami môžu mať tiež problémy so stláčaním malých tlačidiel na obrazovke, dokonca aj pomocou myši alebo iného zariadenia, takže nové kritériá tiež vyžadujú, aby veľkosť pre prvky, s ktorými sa interaguje spĺňali požiadavky na minimálnu veľkosť. Tiež podrobne uvádza minimálnu vzdialenosť, ktorá by mala byť medzi dvoma interaktívnymi prvkami, v snahe znížiť pravdepodobnosť, že ľudia omylom kliknú na nesprávne tlačidlo.

Vybraný prvok

Ďalšie usmernenie pomáha používateľom so zrakovým znevýhodnením jasne ukázať, ktorý prvok na webe je vybratý. Taktiež v prípade, že sa na navigáciu po webovej stránke spoliehajú na klávesnicu, môžu ľahšie vidieť, kde sa aktuálne nachádzajú.

Informácie na rovnakom mieste

Usmernenie, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom s kognitívnymi poruchami, navrhuje, aby funkcie pomocníka, kontaktných informácií, častých otázok a vyhľadávania boli prezentované konzistentným spôsobom. Znamená to, že sú vždy umiestnené na rovnakom mieste na vašej webovej stránke

Vypĺňanie formulárov

Vypĺňanie formulárov môže byť pre ľudí s obmedzeným pohybom a kognitívnou poruchou časovo náročné, ak majú opakovane zadávať tie isté informácie, napríklad ak je dodacia a fakturačná adresa rovnaká. Na základe tohoto WCAG 2.2 vyžaduje, aby bol zavedený mechanizmus, ktorý umožňuje automatické vyplnenie poľa, rozbaľovací výber alebo zaškrtávacie políčko na potvrdenie predchádzajúcich informácií. Funkcie, ktoré prináša prehliadač, ako napríklad automatické dopĺňanie slov nie, sú považované za dostatočné riešenie.

Autentifikácia

A nakoniec, funkcie autentifikácie by mali umožňovať, aby používatelia pri zadávaní jednorazových prístupových kódov alebo tokenov mohli použiť kopírovanie, alebo správcu hesiel. Znižuje to potrebu ručného písania, alebo nutnosti si takýto kód zapamätať. Zaujímavosťou je, že testy ako napríklad CAPTCHA, sú z tohto usmernenia vyňaté a pritom môžu byť veľmi zložité pre ľudí so zrakovým alebo motorickým znevýhodnením.

Captcha

Vytvárajte weby dostupné pre všetkých

Testujte svoje webové výtvory s dostatočne širokým spektrom používateľov hneď od začiatku, aby ste sa vyhli nesprávnym podkladom k ďalšiemu vývoju a oveľa drahším opravám na poslednú chvíľu. Zamerajte sa aspoň na úplné základné usmernenia týkajúce sa webových stránok a aplikácií, tak aby boli naozaj prístupné každému, vrátane ľudí s nevýhodnením a aj bez neho.