Čo je to technický návrh

Technický návrh obsahuje podrobný plán spolupráce, technické riešenia a postupy, ktoré sa použijú pri projekte. Zahŕňa informácie o všetkých častiach projektu, ako budú fungovať a čo sa bude používať pri ich vývoji.

Súčasťou je napríklad:

  • aká technológia sa použije pri vývoji webu
  • rozloženie webu a navigačnej štruktúry
  • aké sa použijú databázové systémy
  • použitie a nastavenie servera
  • zálohovanie a zabezpečenie

Prečo je technický návrh dôležitý?

Dobre pripravený technický návrh pomôže predchádzať problémom pri vývoji webu. Dokument by sa mal však počas vývoja aktualizovať, aby zohľadňoval aktuálne požiadavky a prípadné zmeny.