Čo je dopytový dokument

Dopytový dokument má pomôcť klientovi pri výbere dodávateľa pre svoj web alebo inú službu, prípadne produkt. V dokumente sú položené kľúčové otázky, ktoré klienta zaujímajú a na základe toho môže bližšie spoznať dodávateľa, aké služby je schopný ponúknuť a aké sú jeho výhody oproti konkurencii. Zároveň v ňom klient špecifikuje, čo konkrétne požaduje od dodávateľa.


Dopytový dokument má formu dotazníka a uľahčuje zdĺhavú komunikáciu, pretože sa otázky zodpovedajú naraz. Je dôležitou súčasťou pri výbere dodávateľa aj v prípade, že si chcete porovnať rôzne ponuky.

Časti dopytového dokumentu môžu zahŕňať napríklad:

  • kontaktné informácie
  • opis konkrétneho dopytu
  • akým spôsobom bude potvrdená objednávka
  • časový harmonogram zahŕňajúci termín odovzdania
  • cenovú ponuku a platobné podmienky
  • kroky, ako dodávateľ dodá službu/produkt

Prečo je dopytový dokument dôležitý?

Je to hlavne z dôvodu informovanosti a nastavenia spolupráce. Aby mali obe strany jasnú predstavu, čo je účelom spolupráce a aký bude mať výsledok. My zistíme, aké má klient požiadavky, a naopak klient získa informácie, aké kroky budú nasledovať k ich splneniu.